Shenzhou XII

Equipage

 • Nie Haisheng
 • Liu Boming
 • Tang Hongbo
 • Commandant
 • Opérateur 1
 • Opérateur 2

Rotation

 • Haisheng: 17/06/2021 au 17/09/2021
 • Boming: 17/06/2021 au 17/09/2021
 • Hongbo: 17/06/2021 au 17/09/2021

EVAs

 • 04/07/2021: Boming Hongbo (06:46)
 • 20/08/2021: Haisheng Boming (05:55)